Certificat

Certificat

Original production license 2020
Business license 2021
Drug registration number upgrade

Llicència de producció original 2020

Llicència comercial 2021

Actualització del número de registre de medicaments

Medical device production license
high-tech-enterprises
Engineering laboratory

Llicència de producció de dispositius mèdics

Actualització del número de registre de medicaments

Llicència de producció de dispositius mèdics

One page of patent copy

Una pàgina de còpia de patent

Medical device registration certificate

Certificat de registre de dispositius mèdics

NSF-CGMP certificate

Certificat NSF-CGMP

LOGO registered trademark 1

Marca registrada LOGO 1

Dongfang Shenzhou trademark

Marca comercial de Dongfang Shenzhou

YOPC trademark

Marca comercial YOPC

Kosher Certificate of Kosher Food

Certificat kosher d'aliment kosher

HALA certification

Certificació HALA

BRC2020

BRC2020

Canadian FDA certification

Certificació FDA canadenca

U.S. FDA page

Pàgina de la FDA dels EUA

20210519143550

Registre de registre d’operadors de comerç exterior